lunduniversity.lu.se

CMES in the News

Here you can find a list of news media articles and media appearances related to CMES' field of activities.

Hänt sen sist

20 September 2018, 10:44 AM

Priser och utmärkelser under sommaren. Tweet Humaniorapris till framstående forskare Einar Hansens Forskningsfonds svenska pris för framstående humanistisk forskning tilldelas historikern Joachim Östlund.

‘F?rat’?n do?usunda yeni i? birli?i olabilir’

19 September 2018, 5:47 AM

Soçi Zirvesi’ni de?erlendiren uzmanlar, Türkiye’nin Tahran’da dile getirmi? oldu?u tezleri kabul ettirdi?ini, bu aç?dan diplomatik bir zafer

Commentary: Inside Israel’s new Iran strategy

17 September 2018, 6:33 PM

In a rare admission, Israel has broken its “no-comment” policy on air strikes to confirm that it has carried out over 200 attacks against Iranian targets in Syria over the last two years.

Ökad kunskap om Muslimska brödraskapet

13 September 2018, 11:49 AM

Kunskapen om Muslimska brödraskapet är begränsad i Sverige. Fakta om bland annat rörelsens utveckling i Europa och Sverige finns nu i en kunskapsöversikt från FOI.

Dikkat çeken yorum! ‘Türkiye’den Esad’a mesaj’

13 September 2018, 5:22 AM

Ortado?u Ara?t?rmalar? Merkezi (ORSAM) Suriye Çal??malar? Koordinatörü Oytun Orhan, M?T ’in d?? operasyon lar konusunda son dönemde ba?ar?l? eylemler gerçekle?tirdi?ini ve bu noktada M?T’in artan bir kapasitesi oldu?unu söyledi.

Joachim Östlund prisas för nyskapande historieskrivning

5 September 2018, 4:01 PM

Einar Hansens Forskningsfonds svenska pris för framstående humanistisk forskning tilldelas i år historikern Joachim Östlund.

USA tappar greppet som fredsmäklare

5 September 2018, 6:30 AM

MELLANÖSTERN/USA En kontroversiell ambassadflytt till Jerusalem, indraget bistånd till palestinier och en fredsplan som skjuts upp gång på gång. Mycket tyder på att USA är på väg att tappa greppet som fredsmäklare i Mellanöstern.

USA försvagad fredsmäklare

5 September 2018, 6:10 AM

? En kontroversiell ambassadflytt till Jerusalem, indraget bistånd till palestinier och en fredsplan som skjuts upp. ? Mycket tyder på att USA är på väg att tappa greppet som fredsmäklare i Mellanöstern.

USA försvagad fredsmäklare

5 September 2018, 4:00 AM

MELLANÖSTERN/USA

Lundaforskare prisas av fond

4 September 2018, 11:56 AM

LUND. Einar Hansens Forskningsfonds svenska pris för framstående humanistisk forskning tilldelas Joachim Östlund, docent i historia, vid Lunds universitet.

Einar Hansen prisar nyskapande historiker och originell etnolog

4 September 2018, 11:47 AM

Einar Hansens Forskningsfonds svenska pris för framstående humanistisk forskning tilldelas Joachim Östlund. Han prisas för en nyskapande och högst relevant form av historieskrivning som ger nya perspektiv på kulturmöten i en globaliserad värld.

Einar Hansen prisar nyskapande historiker och originell etnolog

4 September 2018, 11:38 AM

Einar Hansens Forskningsfonds svenska pris för framstående humanistisk forskning tilldelas Joachim Östlund. Han prisas för en nyskapande och högst relevant form av historieskrivning som ger nya perspektiv på kulturmöten i en globaliserad värld.

USA försvagad fredsmäklare i Mellanöstern

4 September 2018, 7:17 AM

En kontroversiell ambassadflytt till Jerusalem, indraget bistånd till palestinier och en fredsplan som skjuts upp gång på gång. Mycket tyder på att USA är på väg att tappa greppet som fredsmäklare i Mellanöstern.

USA försvagad fredsmäklare i Mellanöstern

4 September 2018, 7:17 AM

En kontroversiell ambassadflytt till Jerusalem, indraget bistånd till palestinier och en fredsplan som skjuts upp gång på gång. Mycket tyder på att USA är på väg att tappa greppet som fredsmäklare i Mellanöstern.

USA försvagad fredsmäklare i Mellanöstern

4 September 2018, 7:16 AM

En kontroversiell ambassadflytt till Jerusalem, indraget bistånd till palestinie...

Statsvetare om indragna biståndet- "Trump kan pressa palestinierna till eftergifter"

1 September 2018, 1:02 PM

Statsvetare Anders Persson vid Lunds universitet analyserar effekten av att president Trump fryser biståndet till palstinierna.

Inställt program 4/9 på Pumphuset

28 August 2018, 9:29 AM

- Programmet på Pumphuset 4/9 med statsvetaren Anders Persson är inställt, meddelar Birger Olsson, sekreterare i Borstahusens Museiförening.

Låt barnfamiljer från Afghanistan få stanna

28 August 2018, 4:00 AM

Upprop: Utvisningarna är ovärdiga och bryter mot barnkonventionen DEBATT: Så här står det i FN:s barnkonvention, som Sverige ratificerade 1990: Vid alla åtgärder som rör barn,

AI, yoga och franska visor väntar på Pumphuset

22 August 2018, 10:48 AM

LANDSKRONA. Under ett antal år har Borstahusens museiförening arrangerat program på Pumphuset. Nu väntar en ny höst med en rad olika programpunkter. - Programmen är väldigt populära.