CMES in the News

Here you can find a list of news media articles and media appearances related to CMES' field of activities.

Where we come from

28 June 2017, 10:29 AM

“The real problem is a lack of appreciation of history by the general public and their willingness to accept myth as history.” Tunisian poster for the film, An-nasir Salah ad-Din (Egypte, 1963) directed by Youssef Chahine.

ENSO Influence on Rainy Season Precipitation over the Yangtze River Basin

27 June 2017, 4:36 PM

Open Access Article Water 2017 , 9 (7), 469; doi:10.

En dröm som inte håller

27 June 2017, 6:05 AM

Muhammed bin Salman'?n veliahdli?ine muhalefet erken ba?lad?

25 June 2017, 8:26 AM

Mevcut Kral Salman’?n, ya?ça daha büyük olan ye?eni Prens Muhammed bin Nayef yerine, Muhammed bin Salman’? veliaht olarak atamas? kimi kesimlerde

From Producers to Consumers: The Challenges and Opportunities of Agricultural Development in Iraqi Kurdistan

22 June 2017, 11:26 AM

Open Access Feature Paper Article Land 2017 , 6 (2), 44; doi:10.

I väntan på en modern berättelse

22 June 2017, 4:00 AM

De har beskrivits som klanbaserade och patriarkala men leder offensiven mot IS. ...

KAÜ, bilimsel çal??malar?yla yeni döneme haz?rlan?yor

21 June 2017, 7:49 AM

K?br?s Amerikan Üniversitesi’nden yap?lan aç?klamaya göre; Eylül 2017 itibariyle birlikte yeni dönemin ba?lamas?n?n ard?ndan KAÜ K?br?s merkezli farkl? bilimsel faaliyetlere ev sahipli?i yapacak.

Competing Islamisms

21 June 2017, 5:05 AM

© picture-alliance/abaca Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu in Doha with Emir Tamim bin Hamad Al Thani on 14 June 2017. A number of Arab states have discontinued diplomatic relations and trade with Qatar.

Iran, the Qatar crisis, and the Syria strikes: The limits of strategic hedging

20 June 2017, 1:27 PM

With calls for diplomacy and dialogue, Iran's response towards the Qatari-Gulf rift has been softer than expected.

SETA Direktörü ?nat: Katar'?n Türkiye'ye yak?n olmas?ndan rahats?zlar

12 June 2017, 6:23 AM

Sabah'tan ?sa Tatl?can'a konu?an ?nat, "Katar bölgede izledi?i politikalarla DEA? ve El Kaide gibi terör örgütlerinin sempatizan bulmas?n? önlemeye çal???yor. Katar'?n Müslüman Karde?ler'e deste?ine bu kapsamda bakmak laz?m" dedi.

Impact of Institutional Change on Irrigation Management: A Case Study from Southern Uzbekistan

10 June 2017, 1:29 PM

Open Access Article Water 2017 , 9 (6), 419; doi:10.

ISIL attack in Iran: Why now and what will happen next?

10 June 2017, 1:21 PM

The ISIL attack that left 16 people dead in Tehran may have grave implications at home and abroad.

It's been 50 years, time for a paradigm shift

9 June 2017, 6:56 PM

© Pinterest       At what point does an occupation transform into something entirely different? Is fifty years enough?

Torsken frodas i rekordvarmt hav

8 June 2017, 6:00 PM

För några år sedan var den på gränsen till utfiskad, nu är beståndet större än någonsin. Tack vare den globala uppvärmningen och förbättrad förvaltning frodas torsken i Barents hav som aldrig förr.

Att bli radikaliserad, Qatar i blåsväder och vem var Helena Munktell?

8 June 2017, 3:40 PM

Därför praktiserade Notre Dame-mannen på Sveriges Radio. Vad händer med Qatar? Och hör mer om Helena Munktell som återupptäcks efter många år i glömska. 1 av 2 Vem var Helena Munktell?

After 50 years, Time for a Paradigm Shift

8 June 2017, 1:12 PM

At what point does an occupation transform into something entirely different? Is fifty years enough?

Krav sänktes så att sju fick godkänt

8 June 2017, 12:21 PM

Ingen av de utländska farmaceuter som gjorde kunskapsproven för svensk yrkeslegitimation i april blev godkända enligt de ursprungliga kriterierna.

Islamic State attack in Tehran: Why is Saudi Arabia the prime suspect?

8 June 2017, 1:01 AM

Saudi's remarks on Iran, the timing of the attack and the buildup of border militant groups all play a role The highly anticipated terrorist attack

Efter stormen kommer lugnet för centrum som flyttar in i fakulteterna

2 June 2017, 10:22 AM

Den förflyttning av centrumbildningar till fakulteter som just nu pågår inom LU väcker oro och diskussion.

Analiz - NATO Zirvesinde Terörizmle Mücadele ve ?stihbarat ...

1 June 2017, 1:03 PM

MURAT YE??LTA? - MERVE SEREN - 25 May?s 2017'de Brüksel 'de yap?lan NATO Devlet ve Hükümet Ba?kanlar? Zirve Toplant?s?, geçmi?te sarf etti?i sözlerle