Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Anders Ackfeldt

Anders Ackfeldt

Researcher

Anders Ackfeldt

Fritid

Other contributions

  • Anders Ackfeldt
  • Leif Stenberg

Summary, in Swedish

Utgångspunkten för det här numret av Dragomanen är fritid och artiklarna behandlar ämnen som på ett eller annat vis kan sättas i relation till ordet: det rör sig om bröllop, strandliv, husdjur, fotboll, musik, alkohol, TV-drama, teater och förändringar i vardagen i samband med krig och pandemi. En majoritet av texterna diskuterar former av fritid i Turkiet, men även andra områden vid östra Medelhavet berörs. Numrets samtliga bidrag åskådliggör att det vi kallar fritid i Turkiet och östra medelhavsområdet är statt i förändring. I vilken riktning är svårare att beskriva, men tydligt är att vår tids stater inte förhåller sig neutrala till fritid, och att individens möjlighet att okontrollerat välja eller att engagera sig på olika sätt ses som en fara bland auktoritära regimer med ideologiska ambitioner.

Department/s

  • Centre for Advanced Middle Eastern Studies
  • MECW: The Middle East in the Contemporary World
  • History of Religions and Religious Behavioural Science

Publishing year

2020-11-11

Language

Swedish

Publication/Series

Dragomanen: Årsskrift

Volume

22

Document type

Editor for a journal

Publisher

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul och Föreningen Svenska Istanbulinstitutets vänner

Topic

  • Other Humanities

Keywords

  • Fritid
  • mellanöstern
  • Turkiet

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1402-358X