The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

6

Jul

CMES i Almedalen: Jämställd fred i Mellanöstern – är det möjligt?

6 July 2022 13:45 to 14:45 | Seminar
En bild av Lunds universitetshus bakom en skyline av Visby
LU i Almedalen

Hur drivs och implementeras FN:s agenda om kvinnor, fred och säkerhet i Mellanöstern och Nordafrika (MENA)? Vilka förutsättningar och hinder finns det för kvinnors deltagande i fredsbyggande i regionen? Hur arbetar feministiska kvinnorörelser i MENA för att bygga en jämställd fred?

About the event

Location:

Visby (Hästgatan 13)

Language:

Svenska

Contact:

linda [dot] eitrem_holmgren [at] svet [dot] lu [dot] se