The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

8

Mar

Internationella kvinnodagen vid Lunds universitet

8 March 2023 09:00 to 13:00 | Seminar
Foto: Fredrik Schoug
Foto: Fredrik Schoug

Tema: Myter om kvinnor
Vad är egentligen en myt? En myt kan anspela på en mängd olika saker beroende på sammanhanget. Ibland refererar vi till sagor och bibliska berättelser, om allt från kentaurer till brinnande buskar. Ibland åsyftas legender eller muntligt traderade berättelser och rykten. Ledande filosofer, sociologer och psykoanalytiker är långt ifrån ense i sin syn på myter och vad de står för.

About the event

Location:

LUX aula (C116) , Helgonavägen 3 i Lund

Contact:

helena [dot] sandberg [at] kom [dot] lu [dot] se