The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

24

May

"Keep calm and carry on"? - om samhällets motståndskraft mot desinformation i kristid

24 May 2022 09:00 to 10:00 | Other
Ordmoln desinformation

Hur kan vi bemöta utländska digitala kampanjer som försöker påverka svensk politik? Är vårt samhälle tillräckligt motståndskraftigt för att stå emot propaganda och desinformation? Vilka risker medför de digitala kampanjerna – vare sig vi lyckas stoppa dem eller inte – för demokrati och yttrandefrihet?

About the event

Location:

Webbinarium Zoom https://lu-se.zoom.us/j/68110227169

Contact:

cecilia [dot] cassinger [at] isk [dot] lu [dot] se