The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Photo of Karin Aggestam

Karin Aggestam

Professor, Director, MECW Scientific Coordinator

Photo of Karin Aggestam

Teoritraditioner om rättfärdiga krig

Author

  • Karin Aggestam

Editor

  • Karin Aggestam

Summary, in English

Rättfärdigande av krig har i alla tider varit ett centralt inslag i internationell politik. Kan militärt våld rättfärdigas? För vilka ändamål kan militära interventioner legitimeras? Hur rättfärdigas humanitära interventioner? Med vilka etiska kriterier försvaras krigen i Afghanistan, Irak och Israel-Palestina? Dessa är några av de många intressanta frågor som behandlas i denna bok.Antologin utgår ifrån en flervetenskaplig ansats i vilken folkrättsliga, historiska, teologiska och politiska diskurser lyfts fram av framstående forskare inom respektive ämne. Den innehåller också flera empiriska analyser om rättfärdigande av krig inom islam, i USA och Israel.Boken vänder sig till alla som är intresserade av frågor om krig och fred, samt studenter och forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

Department/s

  • Department of Political Science

Publishing year

2004

Language

English

Publication/Series

(O)Rättfärdiga Krig

Document type

Book chapter

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

  • Political Science

Keywords

  • Internationell politik

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 91-44-02747-8