The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Maria S

Maria Småberg

Researcher

Maria S

Försoning

Author

 • Maria Småberg

Editor

 • Karin Aggestam
 • Kristine Höglund

Summary, in Swedish

Försoning diskuteras alltmer som metoden för att förhindra nya krig från att (åter)uppstå. Forskningen visar att i områden med utdragna konflikter föder våld nytt våld. Hur kan då människor i ett samhälle göra upp med de oförrätter som de upplevt och finna vägar för att samexistera?

Försoning är en svårstuderad process. den pågår ofta i det tysta och kan därför vara svår att sätta ord på. Inte desto mindre ses försoning som en självklar målsättning. Men vad menar vi egentligen med försoning? Vilken roll har försoningen inom fredsbyggande? Är den verkligen nödvändig och möjlig i praktiken?

Här utgår vi från synen att det inte bara finns en enda väg till försoning utan att det krävs olika, kompletterande strategier. Varje individ, samhälle och process är unik. De medel som finns att tillgå är kopplade till rättvisa, sanning, minne, läkning, kompensation och vänskap. Vi finner aktörer som verkar på olika nivåer, från eliter till gräsrotsnivå, samt en rad dilemman.

Department/s

 • History

Publishing year

2012

Language

Swedish

Pages

273-287

Publication/Series

Om krig och fred: En introduktion till freds- och konfliktstudier

Volume

1

Document type

Book chapter

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

 • History

Keywords

 • försoning
 • rättvisa
 • sanningskommissioner
 • minneskulturer
 • psykosocial läkning
 • kompensation
 • gräsrotsrelationer

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-44-07558-7