The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Maria S

Maria Småberg

Researcher

Maria S

"En oas mitt i våldet". Fredsutbildning som ett medel att förebygga våld i Palestina 1920-1948

Author

  • Maria Småberg

Editor

  • Eva Österberg
  • Marie Lindstedt Cronberg

Summary, in Swedish

I ett oroligt och våldsdrabbat Palestina satsade Anglikanska kyrkan på fredsbyggande utbildning under den brittiska mandatstiden 1920-1948. Intentionen bakom skolorna var dialog mellan barn av olika trosuppfattningar som indirekt skulle syfta till fredsfostran.

I de anglikanska skolorna blandades judiska, kristna och muslimska elever med olika nationell bakgrund. Detta var ett unikt försök att skapa förståelse mellan olika religiösa grupper i Palestina och befrämja freden. Komplexiteten med en både totaliserande västlig kristen utbildning och på samma gång fredssträvande dialoginriktad utbildning blir dock tydlig här.

Department/s

  • History

Publishing year

2004

Language

Swedish

Pages

321-347

Publication/Series

Våldets mening. Makt, minne, myt

Document type

Book chapter

Publisher

Nordic Academic Press

Topic

  • History

Keywords

  • Anglican missionary schools
  • British Mandate period
  • peace education
  • cultural imperialism

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 91-89116-77-1