The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Profile photo of Mattias Kärrholm

Mattias Kärrholm

Researcher

Profile photo of Mattias Kärrholm

Landsarkivet i Lund - en byggnadshistorik

Author

  • Mattias Kärrholm

Summary, in English

Arkiven var en av de många nya byggnadstyper som växte fram i Europa under 1800-talet. I Sverige uppfördes det första specialbyggda landsarkivet i Lund efter framför allt dansk förebild. Visserligen kan man spåra likheter med svenska Riksarkivet som uppfördes några år tidigare, men det är ändå tydligt att det starkaste släktskapet var med tre samtida danska provinsarkiv. Denna dansk-svenska grupp av landsarkiv utvecklades under en sammanhållen tidsperiod (c:a 1890-1910) och fick nästan samtliga om- och tillbyggnader under 60- och 70-talen. Genom att placera Lunds landsarkiv i en kontext kan man alltså spåra två projekteringsmodeller; en för det gamla sekelskiftesarkivet och en för den om- och tillbyggnad vilken ritades på 60-talet av Bernt Nyberg. Programmen ger oss en bakgrund och ökad förståelse för den gestalt som landsarkivet i Lund har fått.

Publishing year

2000

Language

Swedish

Publication/Series

Landsarkivet i Lund skriftserie nr 8

Document type

Book

Publisher

Landsarkivet i Lund

Topic

  • Art History

Keywords

  • landsarkiv
  • arkitekturhistoria
  • arkiv
  • Lund

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 9197104469