lunduniversity.lu.se

CMES Almedalen 2018

The first week in July the Almedalen-week is organized in Visby. The Almedalen week is sometimes referred to as the rock festival for politicians.

In 2018 CMES will host three seminar on themes related to the Middle East and Sweden.

Program in Swedish

5/7 2017 09:15 - 10:15 | När Gud tar plats - om religionens roll i samhället

Många länder i världen upplever i dag en ökad sekularisering. Samtidigt pågår vad som bland forskare ibland betecknas som en återsakralisering, och det är inte heller ovanligt att det talas om det postsekulära Sverige.

Frågor som på ett eller annat sätt berör religion tycks således stå högt upp på dagordningen i samhällsdebatten. Vad är det som gör att religion förekommer mer än tidigare i det offentliga och politiska samtalet? Och stämmer det att vi får ett bättre samhälle om fler människor utövar och praktiserar religion, så som företrädare för religiösa samfund ibland påstår, eller är ett ökat religiöst inflytande tvärtom skadligt för samhället? För närvarande är betänkandet Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige (SOU 2018:17) ute på remiss. Detta betänkande aktualiserar på ett intressant sätt frågor om religionens samhälleliga ställning. tro

Medverkande: Dan-Erik Andersson, lektor, Lunds universitet, Johanna Gustafsson Lundberg, docent, Lunds universitet, Alexander Maurits, moderator, Lunds universitet, Åsa E Hole, Stf myndighetschef, Myndigheten för stöd till trossamfund (SST)

5/7 2017 10:30 - 11:30 | Det svenska flyktingmottagandet idag och i framtiden

Den tillfälliga asyllagen gör det svårare för asylsökande med skyddsbehov att få längre uppehålltillstånd. Vad kan personer som arbetar med människor som flytt berätta om dessa förändrade villkor för det svenska flyktingmottagandet? Hur kan det svenska samhället gå vidare när lagen slutar gälla?

Medverkande: Martin Joorman, moderator, Lunds universitet, Rim Alexandra Halfya, volontär, Refugees Welcome Stockholm, Ali Alabdallah, journalist; Nizar Keblawi, projektledare, Kulturförvaltningen, Malmö stad, Anaam Shebib, verksamhetutvecklare, Individuell Människohjälp

5/7 2017 11:45 - 12:45 | Flykten från Sverige

Flyktingdebatten idag handlar om hårdare tag och skärpta yttre gränskontroller. Flyktingarnas perspektiv får allt mindre utrymme i debatten. Hur är det att fly från sitt hemland och lämna allt bakom sig?

Utökad information om evenemanget

Tänk om det var du som behövde fly från ett krigsdrabbat område? I virtual reality-filmen "Flykten från Sverige" får du uppleva flykten genom ett litet barns ögon som bor i Malmö. Dina rörelser under upplevelsen bestämmer var du hamnar härnäst. Vissa får ett lyckligt slut, andra inte. Filmen har som syfte att minska fördomar mot krigsflyktingar och lyfta in flyktingarnas perspektiv i debatten om flyktingpolitik.

Medverkande: Joshka Wessels, filmregissör, forskare, Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet