lunduniversity.lu.se

CMES Almedalen 2017

The first week in July the Almedalen-week is organized in Visby. The Almedalen week is sometimes referred to as the rock festival for politicians.

In 2017 CMES organized four seminars on themes related to the Middle East and Sweden.

Panel discussions were recorded and can be seen on line here.

Program in Swedish

6/7 2017 10:00 - 10:45 | Det ensamma barnet – möten i det svenska samhället

Sverige har under de senaste åren mottagit ett stort antal ensamkommande flyktingbarn. Vad vet vi om integrationen av dessa barn? Vilka värdegemenskaper och vilka värdekonflikter kan uppstå? Ett panelsamtal om de utmaningar och möjligheter som samhället står inför. Forskningsprojektet om det ensamma barnet finansieras av LMK-stiftelsen i Lund.

Medverkande: Dan-Erik Andersson, Forskare, Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet Alexander Maurits, Moderator, Centrum för Teologi och Religionsvetenskap, Lunds universitet, Johanna Gustavsson Lundberg, Forskare, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, Sinikka Neuhaus, Utbildningschef, Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet

Panelsamtalet filmades och finns tillgängligt på CMES youtubekanal här.

Integrationen av ensamkommande barn under lupp (GP 10/7)

6/7 2017 11:15 - 12:15 | Att undervisa och forska om våldsbejakande extremism

Centrum för Mellanösternstudier ger under 2017 på uppdrag av den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism en uppdragsutbildning för främst kommunala samordnare. Hur utformar man en utbildning i extremism och radikalisering?

Medverkande: Anders Ackfeldt, Forskare, Lärare, Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet, Dan-Erik Andersson, Moderator, Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet, Yassin Ekdahl, Kommittéesekreterare, Samordnaren för våldsbejakande extremism, Kristina Robertsson, Utbildningskoordinator, Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet

6/7 2017 12:30 - 13:30 | Utvecklingen i Mellanöstern och konsekvenser för Sverige

De senaste årens utveckling med krig och konflikter runt omkring i Mellanöstern har försatt regionen i ett kaosartat tillstånd. Miljontals människor befinner sig på flykt och osäkerheten kring när, var och hur de ska kunna återvända till sina hem är mycket stor. En ny president har valts i USA och Ryssland pekas ut som den nya internationella fredsmäklaren. Hur påverkas läget i Mellanöstern av detta och vilken är Sveriges roll? I en panel av mellanösternexperter kartläggs tänkbara framtida scenarier.

Medverkande: Leif Stenberg, Forskare, Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet, Bitte Hammargren, Programansvarig/redaktör, Utrikespolitiska institutet, Björn Brenner, Mellanösternforskare, Försvarshögskolan

6/7 2017 13:45 - 14:45 | Matsäkerhet i Sverige och Mellanöstern - jordbruksproduktion och importberoende i en oviss framtid

Vår globala värld står inför en rad utmaningar. Vi måste exempelvis räkna med att klimatförändringarna kommer att påverka våra möjligheter att producera mat, där till exempel en ökad frekvens av torka och vattenbrist kommer att göra skördarna mer osäkra. Men mattillgången är inte bara beroende av regn och solsken på vår egen bakgård. Vi är uppkopplade till ett globalt system där vi, liksom många andra länder, är beroende av importer för att säkra vår livsmedelsförsörjning. I Mellanöstern består mer än 50% av mattillgången av importerad mat. Under perioder har detta varit ett sätt att använda mindre av områdets egna vattenresurser, men i perioder av politiska konflikter och ombytlighet i den globala marknaden har detta påverkat befolkningen negativt. I denna panel diskuterar vi de utmaningar rörande matsäkerhet som Sverige står inför genom exempel och jämförelser från Mellanöstern.

Medverkande: Lina Eklund, Forskare, Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet, Claes Johansson, Hållbarhetschef, Lantmännen, Erik Fahlbeck, Vicerektor/Pro Vice Chancellor, SLU, Anders Sahlman, Moderator, Susanne Johansson, Forskningssekreterare, FORMAS