lunduniversity.lu.se

CMES in Almedalen 2019

CMES in Almedalen 2019

 

Mellanöstern bortom Islamiska staten. Vad händer nu?

3/7 2019 10:00 - 11:00

Händelseutvecklingen i Mellanöstern har varit omvälvande de senaste decennierna. Kampen mot Islamiska staten skapade viss samstämmighet i regionen, men dolde också djupa motsättningar. Vad kan vi förvänta oss händer i regionen nu, bortom den Islamiska staten? Hur påverkar detta Sverige?

Bortom den Islamiska staten finns också andra saker att rapportera om och diskutera. Mellanöstern kopplas ofta samman med krig och elände, men det finns också annat att lyfta fram. På plats som deltagare i samtalet finns några ledande svenska experter för att samtala om samtiden och framtiden i Mellanöstern.

Medverkande:

 • Bitte Hammargren, analytiker, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 
 • Cecilia Uddén, journalist, Sveriges Radios utrikeskorrespondent i Mellanöstern 
 • David Thurfjell, professor, Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola
 • Dan-Erik Andersson, moderator, Lunds universitet

 

 

Svenska kommuner efter IS - att arbeta med återvändare och förhindra nya resande till terrorgrupper

3/7 2019 15:00 - 16:00

Under våren har frågor om återvändare från Islamiska staten blivit alltmer intensiv och polariserad. Många har åsikter, men i kommunerna måste problemen hanteras. Vad är viktigt att tänka på i arbetet mot våldsbejakande extremism och vilka satsningar behöver göras för att stödja Sveriges kommuner?

Under våren har frågor i anslutning till återvändare från Mellanöstern varit i fokus. För en del kommuner, som framförallt kommer att bära det praktiska ansvaret, har det inneburit en del nytt och en del ”business as usual”. Utifrån Lunds kommun diskuterar vi erfarenheter och arbetet framåt för att förhindra våldsbejakande extremism. Här samtalar forskare, politiker och tjänstemän i Lund utifrån de praktiska utmaningar som följer och kan komma i framtiden.

Medverkande:

 • Jonas Trolle, chef, Center mot våldsbejakande extremism (CVE)
 • Yassin Ekdahl, psykolog, Lund (tidigare vid Nationella samordnaren mot VBE)
 • Ahn-Za Hagström, senior analytiker, Säkerhetspolisen (SÄPO)
 • Åsa Furén-Thulin, sektionschef, Avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 • Dan-Erik Andersson, moderator, Lunds universitet

 

 

Kultur, religion, heder och klan. Hur förstår vi Mellanöstern?

4/7 2019 13:45 - 14:45 

Under senare år har diskussioner om vilken betydelse kultur, religion, heder och klan har när vi förklarar och försöker förstå Mellanöstern och individer och grupper som kommit därifrån till Sverige. Hur undviker vi att reducera individer och grupper till dessa kategorier utan att blunda för dem?

Medverkande:

 • Dan-Erik Andersson, Mänskliga rättigheter, Lunds universitet
 • Per Brinkemo, journalist/författare, Lund
 • Sakine Madon, politisk chefredaktör, Upsala Nya Tidning (UNT)
 • Yassin Ekdahl, psykolog, Lund
 • Anders Ackfeldt, moderator, Lunds universitet