lunduniversity.lu.se

CMES in the News

Here you can find a list of news media articles and media appearances related to CMES' field of activities.

Necip Faz?l Ödülleri sahiplerini buluyor

13 December 2018, 10:57 AM

Türk bas?n?n?n öncü gazetesi Star, edebiyat dünyas?nda büyük yank? bulan ve kültür sanat camias?n?n en prestijli ödül töreni Necip Faz?l Ödülleri’nin bu y?l be?incisini düzenliyor.

Necip Faz?l Ödülleri 21 Aral?k Cuma Ak?am? Sahiplerini ...

12 December 2018, 7:22 AM

Türk bas?n?n?n öncü gazetesi Star , edebiyat dünyas?nda büyük yank? bulan ve kültür sanat camias?n?n en prestijli ödül töreni Necip Faz?l Ödülleri'nin bu y?l be?incisini düzenliyor.

Milli iradenin sesi Star Gazetesi Üstad’?n miras?na sahip ç?k?yor,

11 December 2018, 6:40 AM

Türk bas?n?n?n öncü gazetesi Star, edebiyat dünyas?nda büyük yank? bulan ve kültür sanat camias?n?n en prestijli ödül töreni Necip Faz?l Ödülleri’nin bu y?l be?incisini düzenliyor.

Vilken mening!?: En blandad metodstudie i religionspsykologi av meningsskapandets betydelse för skolungdomar

4 December 2018, 11:53 AM

Åsa Schumann har undersökt meningsskapandets betydelse för identitetsprocessen, moralutvecklingen samt synen på existentiella- och religiösa frågor bland svenska skolungdomar.

Analiz - ?dlib Mutabakat?nda Kritik A?ama

30 November 2018, 11:16 AM

OYTUN ORHAN - Suriye rejiminin Rusya ve ?ran deste?i alt?nda ?dlib'e operasyon düzenlemesinin kaç?n?lmaz oldu?unun dü?ünüldü?ü bir ortamda, Türkiye ve Rusya inisiyatif geli?tirerek ate?kes durumunun devam?n? öngören Soçi mutabakat?n? hayata geçirmi?ti.

Kürt partileri Çin'de

27 November 2018, 8:09 PM

HABER MERKEZ? Kürdistan Demokrat Partisi’den (KDP) bir heyet Çin Komünist Partisi’nin resmi davetlisi olarak ?anghay’a gitti.

Panik är det enda som räddar oss nu

17 November 2018, 6:00 AM

För att överleva måste vi sluta leva som om vi var naturens härskare och herrar....

Lieberman avgår i protest mot vapenvilan i Gaza

15 November 2018, 3:00 AM

Israels försvarsminister Avigdor Lieberman avgår - i protest mot ett nyblivet eldupphör med militanta palestinska grupper i Gaza. - Lieberman inte bara avgår. Han visar ståndpunkt och han kritiserar Netanyahu väldigt kraftigt, säger statsvetaren Anders Persson.

Lieberman avgår i protest mot vapenvila

14 November 2018, 3:54 PM

Israels försvarsminister Avigdor Lieberman avgår – i protest mot ett nyblivet eldupphör med militanta palestinska grupper i Gaza. Lieberman inte bara avgår. Han visar ståndpunkt och han kritiserar Netanyahu väldigt kraftigt, säger statsvetaren Anders Persson.

Lieberman avgår i protest mot vapenvila

14 November 2018, 2:59 AM

Israels försvarsminister Avigdor Lieberman avgår - i protest mot ett nyblivet eldupphör med militanta palestinska grupper i Gaza. - Lieberman inte bara avgår.