Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

New book by CMES Svante Lundgren and Maria Småberg

I början av 1900-talet åkte hundratals skandinaviska kvinnor ut i världen för att som missionärer sprida det kristna budskapet samt verka inom sjukvård och undervisning. Ofta handlade det om en livslång gärning under svåra förhållanden.
Folkmord, flyktingar och fortlevnad
Folkmord, flyktingar och fortlevnad

I den här boken möter vi tre sådana kvinnor som dessutom kom att hamna mitt i storpolitikens stormar. Alma Johansson från Sverige, Bodil Biørn från Norge och Maria Jacobsen från Danmark blev ögonvittnen till folkmordet på armenier under första världskriget i det osmanska riket. Det avskräckte dem dock inte. Efter kriget återvände de till regionen för att framför allt arbeta med armeniska kvinnor och barn.

Denna bok vill uppmärksamma dessa hängivna kvinnor vilkas arbete varit känt och erkänt bland armenier världen över men inte hemma i Skandinavien.

Som unga upplevde de en kallelse som de förblev trogna under en lång livsgärning i vilken de uppvisade mod, organisatorisk begåvning och professionalitet som sjuksköterskor och barnmorskor. Det här är en bit armenisk och osmansk historia likaväl som skandinavisk missions-, bistånds- och kvinnohistoria.

 

Latest news

29 June 2020

Permanent position as Professor of Islamic studies

Permanent position as Professor of Islamic studies
15 June 2020

Seminar and Vodcast Series draws attention to the infringements of Academic Freedom in Turkey and provides a forum for those affected

Seminar and Vodcast Series draws attention to the infringements of Academic Freedom in Turkey and provides a forum for those affected
3 June 2020

New article by CMES Orwa Ajjoub

New article by CMES Orwa Ajjoub
1 June 2020

New publication by CMES guest researcher Ömer Turan

New publication by CMES guest researcher Ömer Turan
26 May 2020

New book by CMES Svante Lundgren and Maria Småberg

New book by CMES Svante Lundgren and Maria Småberg

Center for Middle Eastern Studies
Lund University
Box 201, SE-221 00 Lund, Sweden
Visiting adress: Finngatan 16
Phone: +46 (0)46 222 00 00 (pbx)
maria [dot] lofstedt [at] cme [dot] lu [dot] se