The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Profile photo of Mattias Kärrholm

Mattias Kärrholm

Researcher

Profile photo of Mattias Kärrholm

Bostadsområdet som fetisch och faktisch - en metodologisk studie till frågan om den konkreta formens betydelser

Author

  • Mattias Kärrholm

Summary, in English

Byggd miljö knyts med tiden ofta till olika mer eller mindre specifika betydelser. Vill vi förändra staden måste vi också förhålla oss till de livsmönster och det bruk som uppstått inom ramen för den gamla bebyggelsen, oavsett om vi vill bygga nytt vid sidan av eller förändra det gamla i grunden. Denna artikel avser belysa något kring hur vi kan undersöka en sådan lokal etablering av betydelser och bruk, med framför allt bostadsområdet som exempel. Uppsatsen ska främst ses som en metodologisk undersökning. Jag prövar ett antropologiskt influerat angreppssätt, och använder Bruno Latours begrepp fetisch respektive faktisch för att undersöka rollen hos den konkreta formen som del i ett gemensamt bruk. Jag skissar därefter några begrepp för att belysa andra former av betydelseetablering vilka kan relateras till dessa begrepp.

Department/s

  • Department of Architecture and Built Environment

Publishing year

2002

Language

English

Pages

59-70

Publication/Series

Nordisk arkitekturforskning

Volume

15

Issue

3

Document type

Journal article

Publisher

Nordisk förening för arkitekturforskning

Topic

  • Building Technologies

Keywords

  • residential areas
  • fetisch
  • materiality

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1102-5824