The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Maria S

Maria Småberg

Researcher

Maria S

Interkulturell vänskap som motdiskurs - ett historiskt perspektiv

Author

  • Maria Småberg

Editor

  • Hans Lorentz
  • Bosse Bergstedt

Summary, in Swedish

Vännerna från skoltiden har för många en stor betydelse. När den kände palestinsk-amerikanske litteraturvetaren Edward W. Said skrev sitt livs historia insåg han att just vännerna från sina tidiga skolår påverkat hans liv mer än vad andra vänner gjort. I "Utan Hemvist" berättar han också om sin mamma. När mamman talade om en person som hon uppskattade och spenderade mycket tid tillsammans med på äldre dagar, ville mamman ändå inte kalla henne för vän eftersom de inte gått i skolan ihop. Under sin uppväxt i Jerusalem gick Edward Said i en brittisk skola där man blandade judiska, kristna och muslimska barn. Utifrån denna och liknande skolor i Jerusalem reflekterar jag över om vänskap kan vara ett begrepp att ta fasta på i just en mångkulturell lärandemiljö och hur användandet av begreppet kan både motsäga och befrämja interkulturalism.

Department/s

  • History

Publishing year

2006

Language

Swedish

Publication/Series

Interkulturella Perspektiv. Pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer.

Document type

Book chapter

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

  • History

Keywords

  • Anglikanska skolor i Jerusalem
  • Interkulturell pedagogik och vänskap

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 91-44-04484-4