The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Photo of Nina Gren

Nina Gren

Researcher

Photo of Nina Gren

När goda intentioner slår fel: nyanlända flyktingars efarenheter av etableringsprogrammet : When good intentions fail: newly arrived refugees experiencing an introductory program

Author

  • Nina Gren

Summary, in Swedish

Den här artikeln handlar om hur några palestinska nyanlända upplevde Etableringsprogrammet som ett hinder för integration. Trots ett fokus på rättigheter, gratis svenskundervisning och riktade program verkar alltför många människor som flyr till Sverige fastna i fattigdom och arbetslöshet. Alla drömmar och förhoppningar flyktingar hade med sig från sina tidigare liv verkar så obegripligt svåra att förverkliga här. I dagens politiska debatt tas det ofta för givet att flyktingar antingen är ovilliga att ”integrera sig” eller att de borde få mer hjälp. Tänk om flyktingar istället borde få mindre hjälp? Eller åtminstone annan hjälp?

Department/s

  • Social Anthropology

Publishing year

2022-04-05

Language

Swedish

Document type

Web publication

Publisher

Antroperspektiv, Swedish Anthropology Association

Topic

  • Social Anthropology

Keywords

  • Refugees
  • Sweden
  • integration
  • Etableringsprogrammet
  • Palestians

Status

Published