The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

CMES in Almedalen

En bild av Lunds universitetshus bakom en skyline av Visby
LU i Almedalen

CMES is organizing two events in Almedalen this year on 26 June. The events are in Swedish. Welcome to attend!

CMES i Almedalen: Israel Palestina – en olöslig konflikt?

26 juni 2024 13:15 till 14:30, Hästgatan 13, Visby, Gotland

En vit duva som flyger över ett ökenlandskap.
Illustration: Catrin Jakobsson

Vilka är de långsiktiga konsekvenserna av kriget? Hur kan destruktiva våldspiraler förhindras i framtiden?

Vilka möjligheter och skyldigheter har det internationella samfundet att involvera sig och skydda civilbefolkningen? Vilken roll spelar regionala aktörer i en framtida lösning av konflikten? Panelen kommer att diskutera de tänkbara politiska och humanitära konsekvenserna av kriget samt möjligheterna till en framtida diplomatisk lösning. 

I panelsamtalet medverkar:

  • Samir Abu Eid, utrikeskorrespondent, SVT
  • Nina Gren, universitetslektor i socialantropologi, CMES, Lunds universitet
  • Torsten Janson, universitetslektor i islamologi, CMES, Lunds universitet
  • Michael Schulz, professor i freds- och utvecklingsforskning, Globala studier, Göteborgs universitet
  • Lisa Strömbom, universitetslektor i statsvetenskap, CMES, Lunds universitet

Moderator: Karin Aggestam, moderator och föreståndare, CMES, Lunds universitet

Läs om panelsamtalet i Almedalsguiden

Panelsamtalet arrangeras av Centrum för Mellanösternstudier (CMES) vid Lunds universitet inom det strategiska forskningsområdet The Middle East in the Contemporary World (MECW).


CMES och LTH i Almedalen: Kriser, krig och klimatförändringar – hur tar vi hand om begränsade vattenresurser?

26 juni 2024 12:00 till 13:00, Hästgatan 13, Visby, Gotland

Ett par kupade händer som är fyllda med vatten. Taggtråd. Ett korallrev med fiskar. Planeten sedd från rymden. En flod som rinner genom en uttorkad natur.
Illustration: Catrin Jakobsson

Vatten är avgörande för att producera livsmedel, energi och en hälsosam miljö. Samtidigt är våra gemensamma vattenresurser både begränsade och hotade.

Klimatförändringarna leder till att havstemperaturen höjs och att den biologiska mångfalden hotas. En ökande befolkning och ett globalt växande vattenbehov leder till konflikter om vattenresurser. Genom att samarbeta gränsöverskridande kring vattenresurser kan man uppnå en rättvis och hållbar fördelning av vatten och minimera negativa effekter för både människor och miljö. Det kan även kräva diplomatiska insatser, förhandlingar och fredlig konfliktlösning mellan stater som delar på begränsade vattenresurser. En hållbar vattenanvändning och havsplanering kräver både solidaritet och samarbete. Men vad gör vi globalt för att förvalta våra gemensamma vattenresurser?

I panelsamtalet medverkar:

  • Karin Aggestam, professor i statsvetenskap, föreståndare för Centrum för Mellanösternstudier (CMES)
  • Catarina Hedar, enhetschef, Havs- och vattenmyndigheten
  • Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära, koordinator för LTH:s profilområde Vatten

Moderator: Louise Pierce

Mer information om eventet i Almedalsguiden

Detta panelsamtal anordnas under Almedalsveckan i Visby av LTH och Centrum för Mellanösternstudier.